Thống kê
Hôm nay : 7
Tháng 07 : 205
Năm 2022 : 260.499
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2022 - 2023

Căn cứ Kế hoạch số 366/KH-GDĐT ngày 05/04/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên kế hoạch hướng dẫn tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 2023 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên;

Căn cứ Hướng dẫn số 388/KH-GDĐT ngày 08/04/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên hướng dẫn tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 2023;

Thực hiện kế hoạch số 45/KH-TrMN ngày 10 tháng 3 năm 2022 của trường Mầm non Quang Vinh về kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 - 2023;

Căn cứ tình hình cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp và yêu cầu phát triển Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn phường Quang Vinh thành phố Thái Nguyên. Trường mầm non Quang Vinh xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 - 2023

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2022 - 2023

 

Căn cứ Kế hoạch số 366/KH-GDĐT ngày 05/04/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên kế hoạch hướng dẫn tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 2023 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên;

Căn cứ Hướng dẫn số 388/KH-GDĐT ngày 08/04/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên hướng dẫn tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 2023;

Thực hiện kế hoạch số 45/KH-TrMN ngày 10 tháng 3 năm 2022 của trường Mầm non Quang Vinh về kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 - 2023;

Căn cứ tình hình cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp và yêu cầu phát triển Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn phường Quang Vinh thành phố Thái Nguyên. Trường mầm non Quang Vinh xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 - 2023 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Thực hiện đúng Luật Giáo dục, Điều lệ trường mầm non, Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở GDĐT Thái Nguyên, UBND thành phố Thái Nguyên.

2. Phấn đấu huy động 39% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và 98% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo, 100% trẻ em 5 tuổi được chăm sóc giáo dục tại nhà trường và được học đủ 2 buổi/ngày; 100% trẻ 6 tuổi đủ sức khoẻ được vào lớp 1; 100% học sinh hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để huy động tối đa trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến trường.

3. Đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục ở nhà trường, duy trì và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục mầm non.

4. Đảm bảo công khai, công bằng, khách quan thuận lợi cho trẻ và cha mẹ trẻ. Đảm bảo rõ tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh; đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, tránh tình trạng quá tải .

II. NỘI DUNG:

1. Chỉ tiêu, số lượng tuyển sinh:

* Tổng số trẻ tuyển sinh: 49 trẻ. Trong đó:

- 01 lớp nhà trẻ 25- 36 tháng ( Sinh năm 2020) : 28 trẻ

- MG 3-4 tuổi ( Sinh năm 2019)                        : 11 trẻ

- MG 4-5 tuổi ( Sinh năm 2018)                        : 07 trẻ

- MG 5-6 tuổi ( Sinh năm 2017)                        : 03 trẻ

 

SỐ LƯỢNG TRẺ TUYỂN SINH

 

Đối tượng

T/số lớp

Tổng số trẻ

Số phòng học hiện có

Trẻ hiện có

Tuyển mới

Đúng tuyến

Trái tuyến

 

Nhà trẻ 25-36 tháng (SN 2020)

01

0

28

0

01

MG 3 tuổi ( SN 2019)

01

28

11

0

01

MG 4 tuổi ( SN 2018)

01

39

07

0

01

MG 5 tuổi ( SN 2017)

01

46

03

0

01

         

Tổng cộng

04

113

49

0

04

 

162

 

 

2. Đối tượng tuyển sinh

Trên địa bàn phường có 3 trường mầm non (02 trường MN Công lập và 01 trường mầm non tư thục) do vậy, Nhà trường tham mưu với UBND phường Quang Vinh phân vùng tuyển sinh phù hợp với điều kiện vị trí địa lý, cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên cụ thể:

Trường MN Quang Vinh sẽ tuyển sinh trẻ theo đúng độ tuổi có hộ khẩu từ tổ 6 đến tổ 10 phường Quang Vinh

- Đối tượng 1: Trẻ là con gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo (Có xác nhận của địa phương).

- Đối tượng 2: Trẻ có hộ khẩu thường trú từ tổ 6 đến tổ 10 ( Nếu còn chỉ tiêu sau khi xét tuyển đối tượng 1)

- Đối tượng 3: Trẻ có hộ khẩu tạm trú từ tổ 6 đến tổ 10 ( Nếu còn chỉ tiêu sau khi xét tuyển đối tượng 2)

- Đối tượng 4: Trẻ có hộ khẩu từ tổ 1 đến tổ 5, trẻ có hộ khẩu ở các phường giáp ranh như: Quan Triều, Hoàng Văn Thụ,… (nếu phụ huynh có nhu cầu), nhà trường căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để xem xét khả năng tiếp nhận (nếu còn chỉ tiêu sau khi xét tuyển đối tượng 3)

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 

3.2. Hồ sơ (Phụ huynh tự chuẩn bị )

- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu của PGD&ĐT TPTN).

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu của nhà trường)

- Bản sao giấy khai sinh.    

- Bản sao sổ hộ khẩu.    

- Các giấy tờ ưu tiên khác như hộ nghèo, cận nghèo, bệnh nghề, thương binh...(nếu có)

4. Thời gian tuyển sinh:

- Ngày 10/6/2022 thông báo kế hoạch tuyển sinh tại trường, gửi tới các tổ dân phố và trên website của trường

- Từ ngày 15/6 đến 30/6/2022: Phụ huynh đăng ký danh sách xét tuyển qua 2 hình thức (trực tuyến, trực tiếp) và nộp hồ sơ tại nhà trường.

- Ngày 30/6/2022 nhà trường tổ chức xét tuyển hồ sơ và công bố kết quả tuyển sinh (tại trường và trên website của trường). Phát giấy nhận trẻ

 - Ngày 01/7/2022 nhà trường nộp hồ sơ của Hội đồng tuyển sinh về Phòng GDĐT thành phố Thái Nguyên.

5. Hồ sơ dự xét tuyển: Phụ huynh chuẩn bị 1 túi hồ sơ ghi đầy đủ thông tin và các giấy tờ nộp, ghi rõ địa chỉ, SĐT cha, mẹ để tiện liên lạc. Hồ sơ gồm:

- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu )

- Bản sao giấy khai sinh.    

- Bản sao sổ hộ khẩu.    

- Các giấy tờ ưu tiên (gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo,… )

* Mẫu đơn, sơ yếu lý lịch đăng tải trên Website http://mnquangvinh.pgdtpthainguyen.edu.vn

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban giám hiệu căn cứ kế hoạch phát triển giáo dục, tình hình thực tiễn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, kết quả điều tra phổ cập giáo dục xây dựng kế hoạch tuyển sinh hợp lý. Báo cáo, xin ý kiến của UBND phường Quang Vinh và Phòng GDĐT thành phố Thái Nguyên bằng văn bản về công tác tuyển sinh.

2. Thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường, trên website của trường. Phối hợp với UBND phường để tuyên truyền sâu rộng tới các tổ dân phố về kế hoạch tuyển sinh để phụ huynh học sinh hiểu rõ, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh, đưa trẻ đến trường đúng độ tuổi và tuyến tuyển sinh theo quy định.

3. Thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh theo đúng kế hoạch và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng GDĐT thành phố, UBND phường Quang Vinh.

4. Chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác tuyển sinh đặc biệt là trong tình hình dịch Covid-19

5. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh  

- Phân công nhiệm vụ cho Hội đồng tuyển sinh như sau:

* Đ/c: Phùng Thị Thanh Loan: Hiệu trưởng- Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh

+ Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung

+ Xây dựng kế hoạch, duyệt kế hoạch tại phòng giáo dục và địa phương.

+ Phân chia trẻ theo độ tuổi, trực trong ngày tuyển sinh và giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tuyển sinh.

+ Tiếp nhận khiếu nại, giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết

+ Báo cáo kết quả tuyển sinh với Phòng GDĐT thành phố.

* Đ/c: Nguyễn Thị Thuý Hà: Phó Hiệu trưởng- CTCĐ- Phó CT Hội đồng

- Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tuyển sinh

- Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh của trẻ.

- Xét tuyển và lập biên bản xét tuyển, danh sách trẻ trúng tuyển, phân chia học

sinh vào các lớp theo đúng quy định trình Hiệu trưởng phê duyệt.

* Đ/c: Nguyễn Thị Huệ : Y tế- Thư ký

- Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tuyển sinh

- Đăng tải các nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh trên web site của nhà trường)

- Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh của trẻ.

- Chịu trách nhiệm tổng hợp các số liệu, biên bản, danh sách trẻ tuyển sinh và làm báo cáo BGH .

- Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật

* Đ/c: Phạm Thị Hiến- Nhân viên kế toán - Ủy viên

Phối hợp kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ. Tuyên truyền giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tuyển sinh và báo cáo BGH

* Đ/c: Nguyễn Thị Hải Yến: Ủy viên - Ban TTND

Kiểm tra công tác tuyển sinh tại trường nhằm đảm bảo công khai, minh bạch và báo cáo BGH.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh của trường Mầm non Quang Vinh  năm học 2021-2022.

 

      Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT(B/c) ;

- UBND phường (B/c);

- Tổ công tác (T/h);              

- Lưu: VT.

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phùng Thị Thanh Loan

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Trường Mầm non Quang Vinh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan