Thống kê
Hôm nay : 74
Tháng 10 : 1.797
Năm 2019 : 12.234
KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10 NĂM 2019

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10 NĂM 2019

      Thực hiện kế hoạch số 969/GDĐT-CMMN ngày 20 tháng 9 năm 2019 của PGD&ĐT về việc công tác trọng tâm tháng 10 năm 2019;      Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường;Trường Mầm non Quang Vinh triển khai kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2019.
KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2019

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2019

Căn cứ kế hoạch số 837/GDĐT-CMMN ngày 23 tháng 8 năm 2019 của PGD&ĐT TPTN về việc công tác trọng tâm tháng 9 năm 2019; Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường;Trường Mầm non Quang Vinh triển khai kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019 cụ thể như sau:
KẾ HOẠCH  Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học  thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2019-2022

KẾ HOẠCH Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2019-2022

Căn cứ kế hoạch số 267/KH-GDĐT ngày 01 tháng 4 năm 2019 kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2019-2022 của phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thái Nguyên;Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị;Trường Mầm non Quang Vinh xây dựng kế hoạch nâng ...
KẾ HOẠCH Phối hợp thực hiện công tác tăng cường nếp sống văn minh đô thị trên  địa bàn thành phố Thái Nguyên

KẾ HOẠCH Phối hợp thực hiện công tác tăng cường nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Căn cứ công văn số 316/GDĐT ngày 10/4/2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên về việc tăng cường nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ;Trường mầm non Quang Vinh xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện công tác tăng cường nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn ...
QUY TẮC ỨNG  XỬ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG TRƯỜNG MẦM NON  NĂM HỌC 2018 - 2019

QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG TRƯỜNG MẦM NON NĂM HỌC 2018 - 2019

QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG TRƯỜNG MẦM NON NĂM HỌC 2018 - 2019 I. Cơ sở pháp lý xây dựng Quy tắc ứng xử trong trường mầm non Căn cứ Luật Viên chức, Luật Công chức;Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ...
KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4 NĂM 2019

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4 NĂM 2019

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4 NĂM 2019Chủ đề: Chào mừng ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước ( 30/4/1975- 30/4/2019) và ngày Quốc tế lao động 1/5 Căn cứ kế hoạch số 238/GDĐT-CMMN ngày 22 tháng 3 năm 2019 của PGD&ĐT TPTN về việc công tác trọng tâm tháng 4 năm 2019; Căn cứ vào tình ...
KẾ HOẠCH  Thực hiện quy chế công khai theo Thông tư 36/2017TT-BGDĐT Năm học 2018 - 2019

KẾ HOẠCH Thực hiện quy chế công khai theo Thông tư 36/2017TT-BGDĐT Năm học 2018 - 2019

Căn cứ công văn số 849/GDĐT ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố về việc tăng cường thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục;Thực hiện thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo ...
KẾ HOẠCH  Thực hiện quy chế công khai theo Thông tư 36/2017TT-BGDĐT Năm học 2017 - 2018

KẾ HOẠCH Thực hiện quy chế công khai theo Thông tư 36/2017TT-BGDĐT Năm học 2017 - 2018

Căn cứ công văn số 849/GDĐT ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố về việc tăng cường thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục;Thực hiện thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo ...