Thống kê
Hôm nay : 77
Tháng 10 : 1.800
Năm 2019 : 12.237
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2019

Căn cứ kế hoạch số 291/KH-GDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2019 của phòng GD&ĐT TP Thái Nguyên kế hoạch truyền thông về Giáo dục và Đào tạo năm 2019;

Căn cứ tình hình của đơn vị;

Trường Mầm non Quang Vinh xây dựng kế hoạch truyền thông về Giáo dục và Đào tạo năm 2019 cụ thể như sau

PHÒNG GD&ĐT TP THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG Mn QUANG VINH

 

Số: 49/KH-MNQV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

P. Quang Vinh, ngày 12 tháng 4 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

Truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2019

 

DĐT ngày 05 tháng 4 năm 2019 của phòng GD&ĐT TP Thái Nguyên kế hoạch truyền thông về Giáo dục và Đào tạo năm 2019;

Căn cứ tình hình của đơn vị;

Trường Mầm non Quang Vinh xây dựng kế hoạch truyền thông về Giáo dục và Đào tạo năm 2019 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chủ động thông tin rộng rãi, kịp thời về các hoạt động, chỉ đạo điều hành của Bộ, Sở, Phòng GDĐT tới CB,GV,NV phụ huynh trong nhà trường.

- Tuyên truyền, thông tin các kết quả nổi bật về giáo dục trong tất cả các lĩnh vực của năm học 2018-2019 tới các bậc phụ huynh, nhân dân để hiểu và đánh giá đúng những nỗ lự của ngành, của nhà trường.

- Giải thích, hướng dẫn, làm rõ các chính sách, chủ trương về giáo dục đến các đối tượng công chúng rộng rãi để CB, GV, học sinh, phụ huynh và người dân thực hiện đúng. Qua đó tạo sự đồng thuận trong việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chủ trương, chính sách mới về Giáo dục và Đào tạo khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành theo tinh thần Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong cá điều kiện kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

2. Yêu cầu

a. Nội dung tuyên truyền tập trung vào:

- Những chỉ đạo, điều hành của Bộ, Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các chủ trương, chính sách mới trong việc nâng cao chất lượng dạy và học.

- Kết quả triển khai, thực hiện các hoạt động giáo dục và đào tạo tại nhà trường.

- Giới thiệu các nhân tố điển hình, các hoạt động đổi mới, sáng tạo, các tấm gương người tốt, việc tốt trong toàn ngành.

- Nắm bắt, xử lý kịp thời các vấn đề “nóng” về giáo dục và đào tạo mà báo chí, truyền thông phản ánh; thông tin rộng rãi kết quả xử lý cho báo chí, truyền thông.

b. Công tác tuyên truyền phải bám sát chủ trương, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và gải pháp cơ bản từng năm học, đảm bảo tính chủ động, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm với nội dung và hình thức phù hợp và có tính khả thi.

c. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, thân thiện giữa nhà trường và các bậc phụ huynh với cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình.

d. Đảm bảo thực hiện theo quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định của pháp luật.

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp

- Rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên phù hợp với hệ thống quy mô trường lớp.

- Thực hiện các giải pháp đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu giáo viên theo quy định.

- Thực hiện tốt công tác chính sách, thi đua khen thưởng nhằm tạo động lực cho giáo viên chuyên tâm với nghề. Nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong dạy và học.

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực triển khai các nhiệm vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu theo các vị trí việc làm và theo chuẩn. Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, hiệu trưởng thông qua tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

- Tham mưu đảm bảo chế độ đãi ngộ tích cực cho CB,GV trong nhà trường.

2. Đổi mới giáo dục mầm non

- Triển khai các mô hình phối hợp gia đình – nhà trường – cộng động trong chăm sóc giáo dục trẻ

- Thực hiện hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên ở các nhóm lớp trong nhà trường.

- Nâng cao các điều kiện đảm bảo an toàn cho trẻ trong nhà trường đăng lên trang Web trong tháng 3, 12.

- Chăm sóc giáo dục đối với nhóm trẻ em thiệt thòi (khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em người dân tộc thiểu số) đăng trang web tháng 3, 9.

- Tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; văn hóa ứng xử trong nhà trường.

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục

- Hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non.

- Triển khai đồng bộ các phần mềm quản lý trong nhà trường. Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin cho CB,GV,NV nhà trường đăng trang web tháng 9

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.

4. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo.

- Kết quả triển khai tích cực hoạt động kiểm định Chất lượng giáo dục với việc công nhận trường chuẩn quốc gia. Đăng bài trang web tháng 6, 10

5. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo.

- Hướng dẫn CB, giáo viên tham mưu mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học còn thiếu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- BGH nhà trường xây dựng kế hoạch và phổ biến đầy đủ các văn bản về đổi mới giáo dục và đào tạo đến toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên toàn trường.

- Tổ chức chuyên đề về các nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp Hội đồng và đặc biệt là lồng ghép trong các cuộc họp với phụ huynh học sinh để tuyên truyền về các chủ trương chính sách đổi mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Viết các bài báo truyền thông về các mặt làm tốt của đơn vị, tập thể, cá nhân gửi phòng GD&ĐT để đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng và gửi lên website của đơn vị.

- Báo cáo định kỳ hàng tháng gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo TP thái Nguyên trước 20 hàng tháng.

Trên đây là kế hoạch truyền thông về “ Giáo dục và Đào tạo năm 2019” của Trường Mầm non Quang Vinh đề nghị các bộ phận, giáo viên, nhân viên toàn trường nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- PGD&ĐT TPTN( B/c);

- BGH ( T/h);

- CB, GV, NV toàn trường ( T/h);

- Lưu: VP.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nông Thị Thu

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan