Thống kê
Hôm nay : 86
Tháng 10 : 1.809
Năm 2019 : 12.246
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong trường Mầm non Quang Vinh

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong trường Mầm non Quang Vinh

      QUYẾT ĐỊNHBan hành Bộ Quy tắc ứng xử trong trường Mầm non Quang Vinh HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON QUANG VINH        Căn cứ Điều lệ trường mầm non;        Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo ...
KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10 NĂM 2019

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10 NĂM 2019

      Thực hiện kế hoạch số 969/GDĐT-CMMN ngày 20 tháng 9 năm 2019 của PGD&ĐT về việc công tác trọng tâm tháng 10 năm 2019;      Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường;Trường Mầm non Quang Vinh triển khai kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2019.
TRƯỜNG MẦM NON QUANG VINH TỔ CHỨC CÂN ĐO KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ LẦN 1 CHO TRẺ

TRƯỜNG MẦM NON QUANG VINH TỔ CHỨC CÂN ĐO KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ LẦN 1 CHO TRẺ

       Thực hiện kế hoạch số 118/KH-MNQV ngày 30 tháng 8 năm 2019 của trường mầm non Quang Vinh v/v kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019.         Ngày 24 tháng 9 năm 2019 trường mầm non Quang Vinh phối hợp với Trạm y tế phường Quang Vinh tổ chức cân đo, khám sức khỏe định kỳ cho trẻ lần 1 ...
HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2019 - 2020

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2019 - 2020

           Thực hiện công văn số 988 ngày 25/9/2019 của Phòng GD&ĐT về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức (HNCBCCVC) năm học 2019 - 2020. Được sự chỉ đạo của chi bộ nhà trường. Hôm nay, ngày 28 tháng 9 năm 2019, trường mầm non Quang Vinh tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2019 - 2020.
KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2019

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2019

Căn cứ kế hoạch số 837/GDĐT-CMMN ngày 23 tháng 8 năm 2019 của PGD&ĐT TPTN về việc công tác trọng tâm tháng 9 năm 2019; Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường;Trường Mầm non Quang Vinh triển khai kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019 cụ thể như sau:
KẾ HOẠCH  Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học  thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2019-2022

KẾ HOẠCH Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2019-2022

Căn cứ kế hoạch số 267/KH-GDĐT ngày 01 tháng 4 năm 2019 kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2019-2022 của phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thái Nguyên;Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị;Trường Mầm non Quang Vinh xây dựng kế hoạch nâng ...
KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mua bán người năm 2019

KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mua bán người năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 343/KH-GDĐT ngày 17/4/2019 của phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên về kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mua bán người năm 2019;Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường;Trường mầm non Quang vinh xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động ...
KẾ HOẠCH Phối hợp thực hiện công tác tăng cường nếp sống văn minh đô thị trên  địa bàn thành phố Thái Nguyên

KẾ HOẠCH Phối hợp thực hiện công tác tăng cường nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Căn cứ công văn số 316/GDĐT ngày 10/4/2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên về việc tăng cường nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ;Trường mầm non Quang Vinh xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện công tác tăng cường nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn ...
QUY TẮC ỨNG  XỬ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG TRƯỜNG MẦM NON  NĂM HỌC 2018 - 2019

QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG TRƯỜNG MẦM NON NĂM HỌC 2018 - 2019

QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG TRƯỜNG MẦM NON NĂM HỌC 2018 - 2019 I. Cơ sở pháp lý xây dựng Quy tắc ứng xử trong trường mầm non Căn cứ Luật Viên chức, Luật Công chức;Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ...
KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4 NĂM 2019

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4 NĂM 2019

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4 NĂM 2019Chủ đề: Chào mừng ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước ( 30/4/1975- 30/4/2019) và ngày Quốc tế lao động 1/5 Căn cứ kế hoạch số 238/GDĐT-CMMN ngày 22 tháng 3 năm 2019 của PGD&ĐT TPTN về việc công tác trọng tâm tháng 4 năm 2019; Căn cứ vào tình ...