Thống kê
Hôm nay : 7
Tháng 07 : 205
Năm 2022 : 260.499
VIDEO TUYÊN TRUYỀN "BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI"

VIDEO TUYÊN TRUYỀN "BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI"

        Cuộc sống phát triển ngày càng hiện đại, đời sống vật chất tinh thần của chúng ta ngày càng được cải thiện, tuy nhiên đối lập với đó là tình trạng ô nhiễm môi trường có những diễn biến phức tạp. Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường chính là điều cấp thiết, hướng đến một môi trường “Xanh- sạch- ...
Kế hoạch công tác thi đua năm học 2016 - 2017

Kế hoạch công tác thi đua năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2016 - 2017 Căn cứ Công văn số 1151/KH-SGDĐT ngày 25/8/2016 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên về kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2016- 2017; Căn cứ Công văn số 1166/SGDĐT-VP ngày 26/8/2016 của Sở GDĐT Thái Nguyên về ...