Thống kê
Hôm nay : 3
Tháng 01 : 4.859
Năm 2021 : 4.859
Kế hoạch công tác thi đua năm học 2016 - 2017

Kế hoạch công tác thi đua năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2016 - 2017 Căn cứ Công văn số 1151/KH-SGDĐT ngày 25/8/2016 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên về kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2016- 2017; Căn cứ Công văn số 1166/SGDĐT-VP ngày 26/8/2016 của Sở GDĐT Thái Nguyên về ...