Trường mầm non Quang Vinh đóng trên địa bàn tổ 11 phường Quang Vinh

thành phố Thái Nguyên được thành lập năm 1997 theo quyết định số 194/TCCB ngày 31 tháng 3 năm 1997 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Từ khi thành lập đến nay nhà trường liên tục được công nhận đạt tập thể lao động tiên tiến. Chi bộ trong sạch vững mạnh và vững mạnh xuất sắc; Công đoàn vững mạnh và công đoàn vững mạnh xuất sắc.

       Hằng năm đều được công nhận là cơ quan văn hóa. Năm học 2017- 2018 trường đạt tập thể lao động xuất sắc được Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên tặng giấy khen.

 

      Trong 5 năm qua nhà trường có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu.

Năm học 2019-2020, trường mầm non Quang Vinh có:

Tổng số 21 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó:

- CB,GV,NV biên chế: 13 đ/c

+ Cán bộ quản lý: 02 đ/c ( Trình độ: Thạc sỹ: 01; Đại học 01 đ/c)

+ Giáo viên: 9 đ/c ( Trình độ: Đại học 7đ/c; Cao đẳng 02đ/c)

+ Nhân viên: 02đ/c ( Trình độ: Đại học: 01đ/c; Cao đẳng: 01đ/c)

- Giáo viên, nhân viên hợp đồng: 8 đ/c

+ Giáo viên: 04 đ/c ( trình độ: Đại học: 02đ/c; Cao đẳng: 02đ/c)

+ Nhân viên dinh dưỡng: 03đ/c

+ Nhân viên bảo vệ: 01 đ/c

Toàn trường có 04 nhóm, lớp với 169 trẻ được phân chia theo từng độ tuổi. 100% trẻ đến trường, học 2 buổi/ngày ăn bán trú tại trường.

* Về cơ sở vật chất: Trường có tổng diện tích đất 698,4m2 với các công trình

cơ bản đáp ứng được yêu cầu của hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ. Hiện nay

nhà trường có tổng số 04 lớp học; 01 phòng y tế, 01 kế toán và 02 phòng làm việc

của Ban giám hiệu và 01 bếp ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Môi trường

học tập an toàn, xanh - sạch - đẹp, đáp ứng được điều kiện cơ bản để thực hiện đổi

mới giáo dục mầm non.

* Về chất lượng giáo dục: Trong 5 năm qua 100% trẻ đến trường được học 2

buổi/ngày và ăn bán trú tại trường, trẻ thường xuyên được quan tâm chăm sóc giáo

dục và đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, trẻ được học tập ở môi

trường an toàn thân thiện. 100% trẻ 5 tuổi đạt hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Thực hiện công tác phổ cập giáo dục cho trẻ năm tuổi, hằng năm nhà trường được kiểm tra và công nhận đạt phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi.