Trường mầm non Quang Vinh đóng trên địa bàn tổ 11 phường Quang Vinh

thành phố Thái Nguyên được thành lập năm 1997 theo quyết định số 194/TCCB ngày 31 tháng 3 năm 1997 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Trường có tổng diện tích đất 698,4m2 với các công trình cơ bản đáp ứng được yêu cầu của hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ. Hiện nay nhà trường có tổng số 04 lớp học; 01 phòng y tế, 01 kế toán và 02 phòng làm việc của Ban giám hiệu và 01 bếp ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Môi trường học tập an toàn, xanh - sạch - đẹp, đáp ứng được điều kiện cơ bản để thực hiện đổi mới giáo dục mầm non.