Thống kê
Hôm nay : 6
Tháng 07 : 204
Năm 2022 : 260.498
QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chế làm việc Trường mầm non Quang Vinh năm học 2020- 2021

QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chế làm việc Trường mầm non Quang Vinh năm học 2020- 2021

Căn cứ Nghị định số: 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;Căn cứ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 07/01/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế ...