Thống kê
Hôm nay : 6
Tháng 07 : 204
Năm 2022 : 260.498
KẾ HOẠCH  Thực hiện công khai theo Thông tư 36/2017TT-BGDĐT Năm học 2020 - 2021

KẾ HOẠCH Thực hiện công khai theo Thông tư 36/2017TT-BGDĐT Năm học 2020 - 2021

KẾ HOẠCH Thực hiện công khai theo Thông tư 36/2017TT-BGDĐTNăm học 2020 - 2021Thực hiện thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;Căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị. ...